Regler & Rutiner

Regler & Rutiner

Kinda Kanals Veteranbåtsklubb

Att bli medlem i KVK: Kontakta styrelsen via kontaktformuläret på sidan "kontakt" i menyn ovan.


Utdelning av båtplatser Intresseanmälan görs hos våra hamnfogdar,

Jonny eller Johan! Eftersom att KVK är en båtklubb med särintresse ser vi helst att båt i vår hamn faller under våra stadgar och definitionen om vad veteranbåt är. Dessa har företräde i kön!


Medlem: Som antagen medlem i Kinda Kanals Veteranbåtklubb är du välkommen att delta i vår verksamhet.  Medlemskapet innebär anslutning till Svenska Båtunionen med tillhörande prenumeration av tidningen ”Båtliv” som skickas hem till respektive medlem.


Avgifter (2021-2022): Medlemsavgift: 400kr, Bryggplatsavgift: 1000kr. Bryggplatsavgift icke medlem 2200kr. Vinterplatsavgift uppställning på planen: 400kr. Avgift för sjösättning/Upptagning med hjälp av traktor: självkostnadspris för traktorhyra.


Båtplats: Båtplatsinnehavaren ska ha sin båt försäkrad. Det kan bli väldigt kostsamt för båtägaren om en olycka är framme och andra båtar eller egendomar tar skada. I båtklubbens försäkring INGÅR INTE medlemmarnas båtar. Vi ser även att båtar som ligger upplagda på hamnplanen även är försäkrade.


Ramp: Vi har en ramp försedd med lås och bom. Rampen nyttjas gratis av medlemmar, och mot avgift för allmänheten. Rampen nyttjas alltid på egen risk och under eget ansvar. 

KVK:s båtar, t.ex träbåtar som ligger för tätning har företräde. Ligger träbåt i rampen, kan ej användning av rampen ske! Nyckel till rampen finns att hyra mot avgift på Ica Nära/Kinda Motell (Statoil) Öppet kl 6-22 alla dagar Ulrikavägen 1, 590 43 Rimforsa, Tel: 0494- 205 70

Pris per gång: 100kr. Den som hyr nyckel ansvarar för att endast en båt sätts i eller tas upp vid varje tillfälle.


Trailer: Uppställning av båttrailer sker på av hamnfogde särskilt anvisad plats. Kvarlämnat material (vinterförvaring) ska omgående bortforslas eller ha tillåtelse av hamnfogdarna att ligga kvar.


Arbetsdagar: Båtplatsinnehavaren BÖR delta på någon(per vår och höst) av de arbetsdagar som anordnas.


Farled mm: KVK:s medlemmar uppmärksammar och meddelar Bengt Johansson angående felaktigt placerade prickar och avsaknad av sjömärken mm inom vårt området. Det omfattar Åsunden med start vid Kanalen(Norr om KVK:s klubbhamn) och ner tom Ulvesund, även Ämmern.

OBS!   Hastighetsbegraänsningar på max 4knop SKA FÖLJAS!  Dvs svallfri gång vid kanaler och  hamnar! Tänk på att detta kan innebära  mycket obehag från båtgrannar och ägare till strandtomter. Skaderisken på båtar och bryggor mm ökar markant!

Tänk också på!  Att respektera fågelskyddsområden och naturreservat.

För fågelskyddsområde gäller: Gå ej närmre än 100m från land, landstigning är totalförbjuden! Ha också allemansrätten i bakhuvudet. Mera info hittar du här:

Naturvårdsverket

Länstyrelsen


Sopor: Sopor tar man själv ansvar för och slänger hemma. Nedskräpning beivras å det bestämdaste!

Miljöfarligt ämne/avfall omhändertas av användaren själv. Närmaste miljöstation(glas, papp och konserver) tas bla hand om vid planen brevid ICA Melkers Rimforsa.  Övrigt avfall kör man själv och sorterar enligt miljöstationens regler och anvisningar.  Detta gäller både på vattnet och på land!

 

Utträde: Om man vill träda ur klubben och säga upp sin båtplats ska man i god tid, senast i februari meddela detta till hamnfogdarna, Jonny eller Johan!

Medlemsavgift och bryggplats betalas i förskott för innevarande år.

Uppställningsplats/vinterplats betalas i efterskott.

Senaste betalningsdag är sista mars. Betala till BG: 5867-9903

Miljöregler
Avfallshanteringsplan finns i klubbstugan.
• Var o en ansvarar för sitt eget avfall och forslar bort detta till lämplig miljöstration
• Se till att miljöfarliga ämnen som t.ex glykol, diesel, bensin och motorolja inte kommer ut i naturen och att de alltid transporteras i slutna kärl till miljöstation.
• Vid skrapning, slipning o målning mm skall det finnas presenning under båten för att samla upp avfall så det lätt kan tas omhand och transporteras till miljöstation.
• Vid olje eller bränsleläckage på land eller i sjö måste absorberingsmaterial användas för att minimera skadan. Absoberingsgranulat och oljelänsar finns i boden. Oljeabsorbenter för placering i båt finns att köpa till självkostnadspris i klubbstugan.
• Kontaktperson i miljöfrågor är Johan Taberman
• Se till att hålla hamnområde, båthus och uppställningsplatser snyggt o prydligt