gdpr

Policy Personuppgifter enligt GDPR


För att Kinda Kanals Veteranbåtsklubb ska kunna bedriva en effektiv båtklubb samt att administrera båtklubbens medlemmar samt medlemskap upprättar Kinda Kanals Veteranbåtsklubb denna Policy om hur vi behandlar våra medlemmars personuppgifter.

De uppgifter som Kinda Kanals Veteranbåtsklubb samlar in är:

•Namn

•Adress

•Mailadress (om sådan finns)

•Telefonnummer

•Båt

•Typ av medlemskap (medlemskap, bryggplats, vinterplats, sommarplats)

•Betalningar


Dessa uppgifter sparas för att KVK ska kunna utöva ett effektivt medlemskap. Vill du upphäva ditt medgivande eller om uppgifterna är felaktiga, kontakta oss omgående på nedanstående adress för att få dessa rättade.  info@kindakvk.se

Vi använder dessa uppgifter för att sprida information inom båtklubben med händelser och aktiviteter med mera. Vi upprättar arbetsschema under sommarperioden samt att man ska kunna kontakta varandra om något problem uppstår. (Medlemsregister)

De medgivande/samtycke som våra medlemmar skrivit under sparas i en pärm hos vår kassör som förvarar dessa på ett säkert ställe hemma hos sig.