Ramp

Ramp

Nuvarande förslag / Skiss


Nedan kan du se hur vi tänker att förbättra sjösättningsrampen.

Problemet med den nuvarande rampen är att underlaget gör det svårt att få fäste med en "vanlig" bil då man ska dra upp båten, det slirar lätt i gruset och man riskerar att köra fast. Dessutom är rampens första del flack och grund, vilket gör att man måste backa ut ganska långt i vattnet med dragbilen för att få båten att "släppa" från trailern. Dessa problem är mindre då man sjösätter större båtar med traktor, då dragstången är längre och vagnen kommer ut längre i rampen.


I den sluttande delen av rampen finns gammalt skiv-material med järnramar som rostat sönder och sticker delvis upp ur gruset, dessa riskerar att fastna i trailern eller skada däck.


Tänkt handlingplan är följande:

  • Med hjälp av grävmaskin forma till rampen till en mer konsekvet lutning
    på ca 11 grader.
    Lyfta bort gammalt material och "skrot" som finns i underlaget samt fylla på rampen med singel
  • Bygga gjutform och sen gjuta en horisontell betogplatta med inbyggda fästpunkter för rampelementen.
  • Lyfta de prefabricerade betongelementen på plats i sluttningen ner i vattnet.
  • Fästa ihop elementen med wire eller kätting

Fördelen med dessa lösa rampelement är att de tillåter viss ojämnhet i sluttning på rampen. Skulle man få sättningar i underlaget går det att lyfta bort dem o göra om för att sen lägga tillbaka dem igen.


Vi jobbar nu vidare med projektet, nu först i form av tillstånd från berörda myndigheter mm.


Har du tankar eller synpunkter så hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen.